freitag flagship zürich
2019


freitag store milan
2017


freitag store basel
2016


freitag store tokyo shibuya
2013


freitag store lausanne
2013


freitag shop seoul
2011


freitag shop vienna
2011


vestibule zurich
2010


freitag shop berlin
2009


freitag shop cologne
2008


freitag flagship zürich
2006